Každý deň s Bohom

Deň 1

Kniha 1

Môžeš sa modliť

Drahý Bože, ďakujem Ti, že si stvoril svet.

Ďakujem, že sa o mňa staráš. Ďakujem, že mi pomáhaš.

V mene Pána Ježiša. Amen.