Každý deň s Bohom

Deň 1

Kniha 1

Úroveň: Začiatočníci

Boh je Stvoriteľ
1.Mojžišova 1, 1 - 2

1Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami.

 

Potom Boh stvoril svetlo. Svetlo nazval “dňom”. Tmu nazval “nocou”. To bol prvý deň. Na druhý deň Boh oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Oblohu nazval “nebom”.