Preukaz totožnosti

Preukaz totožnosti

Ako môžem vedieť, že je to všetko pravda?

„Ako môžem vedieť, že je to naozaj všetko pravda? chcela vedieť Sára. „Vieš mi nejako dokázať, že Ježiš je skutočne Boží Syn?”

Spýtala som sa jej: „A ty mi vieš dokázať, že si skutočne Sára?”
„Jasné, vďaka môjmu občianskemu preukazu!” odpovedala.
"Škoda, že ho nemal aj Ježiš.”
Sára ale nevedela, že Ježiš mal dokonca päť preukazov totožnosti.

"Naozaj, On mal päť preukazov? Ako je to možné?”
Prvý preukaz, o tom kým je, dostal od Boha. Pri Ježišovom krste, zaznel hlas z neba: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.”
Druhým preukazom totožnosti je Biblia, pretože všetky proroctvá o Božom Synovi sa naplnili práve v Ježišovi.
Tretím preukazom Božieho Syna je Jeho vzkriesenie. On je nažive, hoci zomrel a má mnoho svedkov.
Štvrtý preukaz totožnosti mu vydali sami ľudia. Tí čo Ho poznali, povedali: Naozaj, toto je Boží Syn.”
Ukážem ti Jeho piaty preukaz, ktorý pochádza z Kány Galilejskej. Tu sa konala jedna svadba, na ktorú boli pozvaní aj Ježiš a jeho priatelia.

Hostia jedli, pili a spievali.
A potom sa to stalo. Minulo sa víno. Ako prvá si to všimla Mária, Ježišova mama a povedala o tom svojmu synovi.

Ježiš povedal sluhom: „Naplňte nádoby vodou!”
Priniesli vodu zo studne. Spolu viac než 500 litrov vody. Ježiš im povedal: "Naberte trocha a zaneste starejšiemu.”
Starejší si odpil, ochutnal a ponáhľal sa k ženíchovi. „Odkiaľ pochádza toto víno?" chcel vedieť. „Ešte nidky som také výborné víno neochutnal.”

Ježiš premenil obyčajnú vodu na to najlepšie víno!
Toto bol prvý zázrak, ktorý vykonal.
Zázraky sú preukazom totožnosti Božieho Syna.
To je päť preukazov totožnosti Božieho Syna.

„A to je pre mňa dostatočné, aby som v Neho verila. A čo ty?"
;

Späť na ZAČIATOK