Výnimočný a nezvyčajný

VtákopyskPraktická zásobáreň energie

Každú noc zje vtákopysk aspoň pol kila potravy. Ak lov nie je možný, žije vtákopysk z tukových zásob, ktoré sú v jeho bobrovitom chvoste.

 

Pozor – slepá ulica!

Vtákopysky si budujú dve nory – jednu na oddych a druhú na liahnutie. Pre dudúce potomstvo vykope samička tvar hniezda, ktoré môže byť aj 12 metrov dlhé, ale niekedy i viac!

Boh jej dal schopnosti ako zabezpečiť túto noru pred potopou. A to takto: budúca mama vykope vchod a to takým spôsobm, aby najskôr prudko stúpal.

Potom dodatočne vystavia vo svojom hniezde niekoľko ochranných múrov, aby si ich nepriatelia (psy, mačky, líšky a hady) mysleli, že vošli do slepej uličky. Keď prídu na jej koniec, otočia sa a lov vzdajú.


Ďalej Späť na ZAČIATOK