Ježiš sa modlil a ďakoval

Ježiš sa modlil a ďakoval

Ako sa máme modliť? Učme sa to od Ježiša.

Okolo Ježiša sa zhromažďovalo množstvo ľudí. Uzdravoval chorých a hovoril o Božom kráľovstve. Práve sa zvečerievalo.
K Ježišovi podišli Jeho učeníci a súrili Ho: „Je najvyšší čas, rozpustiť tento dav ľudí!"
„Budú si musieť kúpiť niečo k jedlu. A musia si nájsť miesto na prenocovanie. Tu nie je nič, iba pustatina!”
„Vy im dajte najesť!” odpovedal Ježiš.
„Máme ale iba päť chlebov a dve ryby!” odpovedali učeníci.
Ježiš požiadal učeníkov: „Povedzte ľuďom, aby si posadali do skupín po päťdesiatich." A oni tak urobili.
Ježiš zobral päť chlebov a dve ryby, pozrel nahor a ďakoval za ne Bohu.
Ježiš vedel, že všetko, čo potrebujeme, pochádza od Pána Boha. V tom momente, s nemožnosťou nasýtiť takým malým množstvom jedla všetkých ľudí, sa Ježiš modlil.
Ježiš ďakoval Bohu za chlieb a ryby, ktoré mal. A vedel, že Boh aj s týmto málom urobí niečo, aby mal každý dostatok.
Modli sa tak ako sa modlil Ježiš. Ďakuj Bohu za dobré veci, ktoré ti dáva.
Môžeš sa modliť, keď ideš jesť a ďakovať Bohu za jedlo, ktorým ťa sýti.
A modliť sa tak ako sa modlil Ježiš tiež znamená prijať skutočnosť, že Boh bude predivne konať. „S Bohom nie je nič nemožné.” (Lukáš 1,37).
Boh môže konať zázraky! Potom ako sa Ježiš domodlil, lámal chlieb a delil ryby. Učeníci ich rozdelili ľuďom. Všetci jedli až boli nasýtení. Napriek tomu ešte veľa jedla zvýšilo.
Toto bol pravdivý príbeh a je napísaný v Biblii v Evanjeliu podľa Lukáša, v 9. kapitole, veršoch 11-17.
;
  
  
  

Späť na ZAČIATOK