Hľadajú sa misionári

Hľadajú sa misionári

pokračovanie príbehu Hudsona Taylora a nielen jeho.

O niekoľko rokov neskôr býval Hudson a Mária so svojimi deťmi v peknom veľkom dome.
Prichádzalo k nim veľa ľudí a Hudson ich liečil a hovoril im evanjelium - dobrú správu o Ježišovi a o Spasení.
Boli tu však aj takí, ktorým sa to ani troška nepáčilo. Raz v noci sa vkradli do ich domu a založili požiar.
Mnohí ľudia v dome boli vážne zranení, vrátane Hudsonovej ženy Márie. Potrebovala pomoc, aby unikla plameňom.
Ich synček Karol Edward sa narodil niekoľko mesiacov po požiari.
Hudson a Maria sa modlili:„Drahý Bože, prosíme, daj nám nový domov a všetko čo potrebujeme k životu."
A Boh sa o nich postaral.
Extémne náročné mesiace a roky plné práce si vyžiadali množstvo Hudsonovho úsilia.
Po tom všetkom bol úplne vyčerpaný. V júly 1860 sa vyplavil aj so svojou rodinou a jedným priateľom do Anglicka, aby si oddýchol.
Hudson sa každý deň aj naďalej modlil za Čínu:
„Pane, použi si ma tu v Anglicku, aby som Ti získal päť nových misionárov, ktorí pôjdu do Číny."
Boh odpovedal!
Hudson so svojimi priateľmi založil organizáciu,
ktorá školila misionárov pre Čínu.
Krátko na to, len po ôsmych mesiacoch odišlo 8 nových misionárov do Číny.
V máji 1866, sa Hudson, jeho rodina a priateľ vrátili späť do Číny a s nimi 16 ďalších misionárov...
... a čoskoro prišlo ďalších 70 misionárov
... a neskôr ďalších 100 misionárov
... a nakoniec tu bolo 800 misionárov, ktorí boli súčasťou tejto organizácie.
Hudson zomrel v roku 1905.
Misijná organizácia, ktorú založil pracuje dodnes! Volala sa Vnútročínska misijná spoločnosť a v súčasnosti je to OMF (Overseas Missionary Fellowship).
  
  
  

Späť na ZAČIATOK