Dávid a Goliáš

Dávid a Goliáš

príbeh mladého Dávida

Filištínci znova tiahli do vojny proti Izraelitom. Davidovi starší bratia boli v prvých radoch. Vyslali ho z domu za nimi, aby im priniesol jedlo a zistil ako sa majú.
Keď prišiel na bojisko, na druhej strane vojnového poľa uvidel skutočného obra - vysokého viac než tri metre! Volal sa Goliáš.

Posmieval sa Izraelcom a preklínal ich. Všetci vojaci sa ho báli. Dokonca aj sám kráľ Saul.

Zabudli na to, že Boh je silnejší než ktokoľvek iný?
Goliáš: “Hej, vy hlúpi Izraelci! Bojíte sa, há?! Chachacha! Z vašich tiel tela urobím krmivo pre vtákov. Váš Boh vám nedokáže pomôcť. Som silnejší než On.”
Dávid: “Počuli ste to všetci? On sa smeje z nášho Boha! Dovolíte mu to?”
Dávida tento Filištínec, ktorý ich urážal, rozčúlil.
Jedna vec je robiť si posmech z nás Izraelcov, ale iná vec je vysmievať sa z Boha. Ten Goliáš zašiel priďaleko!

Dávid prišiel ihneď ku kráľovi Saulovi a povedal mu, že sa postaví proti Goliášovi.
Dávid to myslel vážne. Zobral si len svoju pastiersku palicu a svoj prak a išiel naproti Goliášovi.

Boh je silnejší – to mu dodávalo odvahu.
Goliáš bol bližšie a bližšie.
Goliáš: “Čo som pes, keď ideš na mňa s palicou? Myslíš si, že tvoj Boh ťa ochráni? Chacha, ja som silnejší než tvoj Boh. Zabijem ťa.”
Dávid: “Ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Hospodina zástupov, Boha bojových šíkov Izraela, ktorého si hanobil. On je silnejší než ty! Dnes ťa vydá Hospodin do mojej moci. Tak celá zem spozná, že Izrael má Boha. Celé toto zhromaždenie spozná, že Hospodin nepotrebuje k víťazstvu meč ani kopiju, lebo toto je boj Hospodina.”
Dávid zobral svoj prak a zatočil ním…

Kameň v Dávidovom praku zasiahol obra priamo do čela. Padol na zem mŕtvy.
Načo bolo Goliášovi celé to preklínanie a vysmievanie sa z Boha?

Kto bol nakoniec najsilnejší? BOH bol silnejší? BOH JE SILNEJŠÍ!
;
  
  
  

Späť na ZAČIATOK